Välkommen till Upplands-Bro Civilförsvarsförening

Om oss

Vår verksamhet

Upplands-Bro Civilförsvarsförening är en frivillig civil, partipolitiskt obunden organisation, som verkar för att minska samhällets sårbarhet. Föreningen är ansluten till Civilförsvarsförbundet, se www.civil.se

Föreningens viktigaste verksamheter är:

Föreningen välkomnar nya medlemmar. Medlemsavgiften för år 2021 är 175:- och för familjemedlemskap 225:-. Avgiften kan inbetalas på föreningens bankgirokonto 607 – 5659 eller Swish 123 155 00 60, Upplands-Bro Civilförsvarsförening eller direkt via Civilförsvarsförbundets hemsida.

Som medlem får du olika utbildningar utan kostnad i tex. Första Hjälpen, HLR+AED (hjärtstartare), du kan även bli medlem i Kommunens FRG grupp efter genomförd grundutbildning.